FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #111610 / / Total number of messages: 1 / Thread View Count: 454 / Add thread to favorites:
Przemek15 111610 61 Ursus C-330 M either
Ursus C-330 M
Ursus C-330 M jest udoskonalon¹ wersj¹ C-330. W lipcu 1986r.
pojawi³ siê na taœmach monta¿owych obok C-330. Zmiany
konstrukcyjne to przede wszystkim:
-wzmocnione ³o¿yskowanie w skrzyni biegów i tylnym moœcie,
-zmiana prze³o¿eñ zwiêkszaj¹ca o ok. 8 % prêdkoœæ ci¹gnika,
-wzmocniony t³umik wydechowy
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.08sec