FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #113050 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 2370 / Add thread to favorites:
TDUDA 113050 61 Ursus Bison 412 either
Ursus Bison 412
£adna stylizacja.
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
Tomasz! Sk¹d wzi¹³eœ zdjêcie tego mieszañca?
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
To jest eksportowa nazwa Ursusów.
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
looks verry much on a photo of me i post a wile ago :-/
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
Zie je wel!!! Ik denk nog dat is die Ursus van Hendrik met
die schijveneg! zal even de foto ervan opzoeken.... Jah hoor

:This is the picture that Hendrik meant. As you see this is
excatly the same!
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
I co was to obchodzi ze takie samo !!:-P
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
Ale zes im dopierdolil, hehhehe
I tak trzymac,a co.
;-)
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
HEHE a jak...;-)
0,0,0
Re: Ursus Bison 412
Ale zab³ysnêliœcie elokwencj¹ Panowie!

Ogólnie nie czepiam siê stylu pisania wiadomo jak siê pisze
na klawiaturze, ale to co macie do powiedzenia na tym forum
nie œwiadczy o was zbyt dobrze! Zamiast siê cieszyæ ¿e ktos
spoza polski oglada Ursusy to wy jeszcze zniechecacie
odwiedzaj¹cych t¹ stronê goœci.

I to jest w³aœnie ten dystans jaki dzieli nasze
spo³eczeñstwo od tych bardziej rozwinietych. Szkoda ze
musimy siê o tym przekonywaæ nawet na takich
miêdzynarodowych serwisach. Szkoda ¿e wystawiacie naszemu
krajowi wizytówkê, i¿ Polska to kraina gdzie rosn¹ same
buraki i nic wiêcej nie ma.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.072sec