FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #115020 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 877 / Add thread to favorites:
TDUDA 115020 78 Bizon Super Z-050 either
Bizon Super Z-050
Tytu³ artyku³u "Chroñmy BIZONY"! t³umaczy o panuj¹cych
problemach podczas ogromnego rozwoju FM¯ w P³ocku które
znacznie ogranicza³y czas produkcji. Jeœli ktoœ chce to
chêtnie mu ten artyku³ podeœlê,jest bardzo interesuj¹cy.
0,0,0
Re: Bizon Super Z-050
Wszystkie dostarczane czêœci do FM¯ by³y poddawane wszelkim
testom gdy¿ ich jakoœæ nie by³a za dobra. Dostawcy czêœci z
usterkami nara¿ali na szwank dobre imiê p³ockiej fabryki
która odpowiada³a za gotowy wyrób-kombajn.
0,0,0
Re: Bizon Super Z-050
Byłbym zainteresowany tym artykułem. Drugie zdjęcie jest fantastyczne - niczym marzenie senne. Nowa przednia oś bizona ze skrzynią biegów - coś pięknego. Bardzo interesują mnie zdjęcia z FMż za czasów produkcji Bizonów. Czy to czasem nie jest część Giganta, bo bardzo duże są koła.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.052sec