FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #118126 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1190 / Add thread to favorites:
TDUDA 118126 78 prototyp KZB 3 either
prototyp KZB 3
Witam dzisiaj naby³em znakomite kompensjum wiedzy wrêcz jak
"Biblia" dla chrzeœcijana.Mianowicie ksi¹¿kê pt. "Dzieje
Fabryki Maszyn ¯niwnych im.Marcelego Nowotki w P³ocku
1870-1977" Jerzego Stefañskiego. Jest tu chyba zawarte
wszystko odnoœnie historii tej fabryki z uwzglêdnieniem
najmniejszych szczegó³ów. Sam jestem ciekaw gdy¿ ma ko³o 300
stron i napewno znajdê tu sporo odpowiedzi na
pytania,ktorych jak dotad nie znalem odpowiedzi. Zamieszczam
zdjêcia które w niej znalaz³em i zabieram sie do
interesuj¹cej lektury.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957r.-Prototyp kombajnu KZB-3 ze s³omoplewnikiem,urz¹dzenie
dodatkowe,w jakie by³ wyposa¿ony kombajn nie wesz³o do
produkcji seryjnej.
0,0,0
Re: prototyp KZB 3
Kombajn KZB-3A z zawieszan¹ pras¹ do s³omy.
0,0,0
Re: prototyp KZB 3
.
0,0,0
Re: prototyp KZB 3
Gdzie można nabyć tą książkę bo jestem zainteresowany
0,0,0
Re: prototyp KZB 3
Zastanawiały mnie nacięcia na tyle Vistuli. Teraz widzę, że one są fabryczne.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.107sec