FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #148364 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 1023 / Add thread to favorites:
Dymek 148364 60 Fortschritt ZT323A either
Fortschritt ZT323A
[no message]
0,0,0
Re: Fortschritt ZT323A
To wspania³e maszyny, maj¹ swój wiek ale naprawde du¿o
potrafi¹, szkoda ¿e juz takich maszyn sie nie produkuje,
napewno prêdzej na takiego Bym sie zdecydowa³ ni¿ na jakiœ
nowoczesny wymyœlny, acz kolwiek wiadomo postêp:)jest
nieunikniony.FORTSCHRITT ZT 323A jest wspania³¹ maszyn¹
któr¹ mo¿na zrobiæ na ci¹gnik wysokiego standardu i wygody
patrz¹c na te nowoczesne teraz, niewielkim kosztem
porównuj¹c ceny zakupu, utrzymanie itp.POZDRAWIAM:-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.055sec