FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #154376 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 718 / Add thread to favorites:
TDUDA 154376 78 Bizon 5050 either
Bizon 5050
W lipcu 1974r. prezydium Komitetu Nagród Pañstwowych
przyzna³o zespo³owi konstruktorów i technologów z p³ockiej
FM¯,Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu i
Instytutu Mechanizacji i elektryfikacji Rolnictwa w
K³udzienku zespo³ow¹ nagrodê I stopnia w zakresie budowy
maszyn i elektroniki.Na zdjêciu laureaci z p³ockiej FM¯ (od
lewej): Boles³aw Rostowski,Zbigniew Niewiadomy,Wac³aw
Wojciechowski,Leopold Grêbosz,Tadeusz Szymañski.
Na 2gim planie wodoczny duñski Bizon 5050 podczas monta¿u
detali (po lewej widaæ czêœæ drugiego). :-D
0,0,0
Re: Bizon 5050
To była prawdziwa nagroda z uznaniem - BIZON pierwsza klasa -, a nie tak jak dziś biorą sobie w rządzie za byle co, sami sobie je przyznając.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.129sec