FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #170739 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 600 / Add thread to favorites:
dawid 170739 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Bizon Super Z056 - rocznik 1985,Kó³ko Rolnicze. Drugiemu
zdrobiê jak wyjedzie ;-)

Wszystkie zdjêcia robi³em w woj.podkarpackim
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam i pozdrawiam :-) odrazu widaæ ¿e to z jakiegoœ
wiêkszego gospodarstwa bizony, maj¹ numery.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
To Kó³ko Rolnicze - kiedyœ ich by³o wiêcej ale jak s¹dzê
porozmieszczanych w kilku zak³adach nale¿¹cych do tego
samego SKRu. POZDROWIENIA
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Ciekawe ustawienie Bizonów pod wiatą. Kombajny w ładnym stanie jak na SKR.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.06sec