FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #171475 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 593 / Add thread to favorites:
TDUDA 171475 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Taœmê monta¿ow¹ w p³ockiej FM¯ opuszcza 25-tysiêczny kombajn
do zbioru zbó¿,który otrzyma³a Miêdzykó³kowa Baza Maszynowa
w Niemczewie,pow.p³ocki. Na zdjêciu: historyczny kombajn
oznaczony numerem 25 000, po opuszczeniu malarni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
It looks like Z056 but in book which I find this photo there
is date 6 July 1974 but I don't believe in it because there
were not Z056's in production yet. :-\ Alex maybe you know
something about this 25 000th model of BIZON. What is the
truth date of this ceremony?
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
To bizon był malowany jeszcze na kołach? Ciekawe, że nawet nie całkowicie okrągłe jubileusze były tak wyróżniane. Jednakże miłe to jednak wydarzenie w życiu fabryki, że tak je honorowano.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.055sec