FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #171486 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 605 / Add thread to favorites:
TDUDA 171486 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
W 1979r. pracownicy Zak³adu Konstrukcji Rozwojowych OBR
wykonali dokumentacjê konstrukcyjn¹ kombajnu zbo¿owego Z058
"Bizon-Rekord", a w roku nastêpnym, po przeprowadzonych
badaniach, fabryka uruchomi³a produkcjê seryjn¹ tej maszyny.
Ogó³em w okresie do listopada 1984r. w³¹cznie za³oga
wyprodukowa³a 961szt. "Rekordów".
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Gigant był za duży, Super za mały. Rekord wydawać się najbardziej akuratni kombajn produkowany do listopada aż 2003 roku.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.053sec