FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #171494 / / Total number of messages: 1 / Thread View Count: 609 / Add thread to favorites:
TDUDA 171494 1 Bizon Z020 either
Bizon Z020
Z myœl¹ o potrzebach rolników indywidualnych, zosta³a
opracowana w fabryce konstrukcja nowego kombajnu zwanego
"ch³opskim". Jest to kombajn pó³zawieszany na ci¹gniku
rolniczym C-360 o wydajnoœci ok. 0,3ha na godzinê,
charakteryzuj¹cy siê prost¹ budow¹ i lekk¹ konstrukcj¹.
seria informacyjna tych maszyn zosta³a wyprodukowana na
¿niwa 1984r. Na zdjeciu: kombajn "ch³opski" Z020 podczas
prób.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.056sec