FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #171500 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 686 / Add thread to favorites:
TDUDA 171500 78 Bizon Z040 either
Bizon Z040
O "Bizonie"

Poœród ³anów faluj¹cych zbó¿,
Jakby maki zakwit³y czerwone,
To ruszy³y na pole "Bizony"
Bo siê ¿niwa zaczynaj¹ ju¿.

K³osy z wiatrem ko³ysz¹ siê w dal,
A wœród k³osów, które wiatr ugina,
P³ynie wielka,czerwona maszyna,
Jak czerwony statek poœród fal.

P³ynie z wolna i zagarnia plon,
Œcina,m³óci szeleszczace k³osy,
Po tym s³omê odrzuca na stosy,
Sypie ziarno, wiele, wiele ton.
0,0,0
Re: Bizon Z040
Poezja to zdjęcie - natchnieniem tchnęło.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.04sec