FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #178868 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 756 / Add thread to favorites:
Artur 178868 78 Bizon Z-058 Rekord either
Bizon Z-058 Rekord
rok produkcj 89
0,0,0
Re: Bizon Z-058 Rekord
kiedy wysuwamy sie na prowadzenie narazie trzeci ale jdzjemy
w oszo³amiaj¹cym tepie to wszystko dzjeki TOMASZOWI
w takich chwilach jeste dumny z polskiej myœli
technicznej:-D:-)
0,0,0
Re: Bizon Z-058 Rekord
`ja bym proponowa³ jakiœ spektakularny post na przejecje
prowadzenia no ale wszystko zale¿y od naszego szefa wiecie o
kogo chodzi;-)
0,0,0
Re: Bizon Z-058 Rekord
Dogonimy szybko tylko potrzebne s¹ chêci ¿eby tych zdjeæ
przybywa³o nie tylko z mojej iniciatywy oraz internetu lecz
tak¿e od pozosta³ych u¿ytkowników. Artur jak jakiegoœ
dopadniesz to fotografuj :-D
0,0,0
Re: Bizon Z-058 Rekord
NO DOBRA ALE CZYM :-\:-\
0,0,0
Re: Bizon Z-058 Rekord
TOMASZ wrote:
Dogonimy szybko tylko potrzebne s¹ chêci ¿eby tych zdjeæ
przybywa³o nie tylko z mojej iniciatywy oraz internetu lecz
tak¿e od pozosta³ych u¿ytkowników. Artur jak jakiegoœ
dopadniesz to fotografuj :-DW tej kategorii kombajnów na dzień obecny: Bizon jest najmocniejszy 34778. Na drugim miejscu jest Claas z dorobkiem 22256. Zatem nie ma co się obawiać o prowadzenie.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.081sec