FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #181235 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 904 / Add thread to favorites:
TDUDA 181235 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Rocznik 1983,jest to wersja exportowa przeznaczona na by³¹
Czechos³owacjê. Wiodoczne s¹ jeszcze oznaczenia po
tamtejszym PGRze oraz nazwa miejscowoœci "TRSTENA" która
znajduje siê na S³owacji w odleg³oœci ok.12km od naszej
granicy w Chy¿nem.
-= Ma³opolska =-
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Szkoda ¿e jest tak zniszczony :-(
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Wyjątkowo wyeksploatowany kombajn. Nie tylko u nas zatem państwowego się nie szanowało.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.111sec