FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #203831 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 800 / Add thread to favorites:
Jozek 203831 258 D¿eki either
D¿eki
Zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹ 25.08.2005r.
By³ to bardzo po¿adny piesek. :-(
Niestety nie ma ju¿ go z nami. :-(
Wszystkim dooko³a brakuje tego dobrego D¿ekusia. :-(
Têpi³ on wszystkie szczury u nas a tak¿e u s¹siadów.
By³ on naszym wielkim Przyjacielem. :-(
Uwielbia³ jeŸdziæ w ci¹gniku :-(
Naprawdê jest mi go ¿al. :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
0,0,0
Re: Dżeki
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Widaæ tego pieska na dole po prawej stronie na dole ko³o
ko³a. On zawsze lubia³ ci¹gniki.
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
0,0,0
Re: Dżeki
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Na tym zdjêciu tak¿e widaæ go na dole po prawej stronie.
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
0,0,0
Re: Dżeki
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Ona tak¿e straci³a swojego Przyjaciela-D¿ekiego i jest z
tego powodu bardzo smutna.
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
0,0,0
Re: D¿eki
Donderop gast :-P.

Volgens mij heeftie die 2 honden dood gereden met z'n Zetor
ofzo :-\?


(Did you drive your two dogs dead with the Zetor?).
0,0,0
Re: D¿eki
nee de hond heeft de zetor kapot gemaakt:-P
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.096sec