FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #207862 / / Total number of messages: 8 / Thread View Count: 1587 / Add thread to favorites:
TDUDA 207862 78 Danish Bizon 5056 either
Danish Bizon 5056
1986r. 1471mth

-2005-08-07- woj.lubelskie
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
.
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
.
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
.
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
Czujnik strat ziarna
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
Jeœli ziarna zbó¿ zaczn¹ uderzaæ w t¹ ¿ó³t¹ rurkê czujnik w
kabinie zacznie reagowaæ poprzez ruchy wskazówkami by tym
samym zmniejszyc predkoœæ jazdy b¹dŸ dostosowaæ odpowiednio
obroty do koszonego zbo¿a.
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
Typowe sieczkarnie dla kombajnów BIZON w wersji duñskiej
produkowane przez firmê "Rekordverken Sweden AB" która
istnieje do dzisiejszego dnia i zajmuje siê nadal tym
fachem. Pomimo tego s³ysza³em i¿ nasze obecnie produkowane
sieczkarnie np. z RSP Kielce-Dyminy sa znacznie lepsze pod
wzglêdem ciêcia s³omy od produktu szwedzkiego lecz z drugiej
strony odbiegaj¹ jakoœci¹.
0,0,0
Re: Danish Bizon 5056
TOMASZ wrote:
Typowe sieczkarnie dla kombajnów BIZON w wersji duñskiej
produkowane przez firmê "Rekordverken Sweden AB" która
istnieje do dzisiejszego dnia i zajmuje siê nadal tym
fachem. Pomimo tego s³ysza³em i¿ nasze obecnie produkowane
sieczkarnie np. z RSP Kielce-Dyminy sa znacznie lepsze pod
wzglêdem ciêcia s³omy od produktu szwedzkiego lecz z drugiej
strony odbiegaj¹ jakoœci¹.Szwedzkie sieczkarnie mimo wszystko są najzgrabniejsze. Nie ingerują zbytnio w harmonię wizerunku kombajnu.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.062sec