FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #208624 / / Total number of messages: 21 / Thread View Count: 2541 / Add thread to favorites:
Piotras 208624 66 Œl¹zak 8190 either
Œl¹zak 8190
[no message]
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Can't you stupid idiots NEVER put al these posts in -- ONE--
topic???
Is that so hard to do?????
Stupid idiots!!
FY!
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
I saw this one last year on the Polagra show in Poznan. A
strange tractor! Has it been made in Poland?
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Este "Michiel Jakobs" deve ter a mania que é muito esperto,
ele que vá mas é para a P... que o pariu, que é o que ele
faz melhor.
Ele deve ser é arraçado de cão para falar assim dessa
maneira, e nós cá em Portugal tratamos muito bem de cães
como este.
Cresce e aparece ó urso.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
This the same Michiel Jacobs are which some time ago the
boss
of VincentNL(van dijck) accused that he not well
after his Polish workers looked.
Michiel this way to see can handle you, however, well
people.
In Portugal they determine you already for dog
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Your English is perfect Annes.... But is VincentNL his name
"van Dijk"? haha he got a good name in Holland now.. Polish
people are hard workers, but because the communism 10 years
ago they think a little bit different like the people in
west-Europe. I worked in Poland last year for a few months,
and it was somethimes quit hard! Just because I was thinking
in a different way then the Polish people on the company.
But you've to learn it to work with people with a other
culture.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
annes wil je dat ff vertalen ik snap er geen fuck van echt
niet!
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Joep

de baas van vincent heet toch van Dijck

Remie
speciaal voor jou de vertaling:

Is dit dezelde Michiel Jacobs die een tijd terug de
baas van vincent (van Dijck) beschuldigde dat hij niet
goed voor z'n poolse arbeiders zorgde
Michiel ik zie dat jij wel goed met mensen kunt omgaan.
In portugal wordt je al uitgemaakt voor hond
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
kun jij portugees ofzo? :-P
0,0,0
Re: ¨«l©özak 8190
remie

Nee, een online vertaal progamma .
Best wel handig dan kun je lezen wat er in buitenlandse
posts gezegd wordt.;-)

¾Æ´Ï¿À, ¿Â¶óÀÎÀ¸·ÎprogammaÀ» ¹ø¿ªÇϽʽÿä.
Àß, ±×·±µ¥, ´É¼÷ÇÑ ±×¶§ ³Ê´Â °Å±â¼­ ¿Ü±¹¾È¿¡
¹«¾ùÀ» ÀÐÀ» ¼ö Àִ´Ù
¿ìÆí¹°Àº ¸»ÇÑ´Ù;-)

En dit is Koreaan's KNAP HE :-D
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Waar is dat programma? Want da moet ik ook hebben!!
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
johan

ik mail het adres wel want als iedereen da heeft
is de lol er af
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
cool!!! (maar vinden jullie eigenlijk niet dat michiel
gelijk heeft? ze kunnen toch beter die foto's in 1 post
zetten, of niet?! het gaat allemaal over hetzelfde en dan
verpesten ze het weer voor een ander. als ik nieuwe foto's
heb wil ik ze natuurlijk neerzetten, maar ik ben altijd bang
dat er weer van die oostblokkers zijn (want die doen dat)
die er weer vanalles neerzetten. 10 foto's in 10
verschillende documenten zeg maar. zou ik es moeten doen, ik
blijf aan de gang, want meestal dan maak ik de foto's nog
met een fototoestel met rolletje, dus moet ik 24 documentjes
neerzetten :-[. soms doe ik wel met een digitale hoor, voor
als het ff snel moet.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
ÊǵÄß@˜ÓÕJžéß@˜Ó¹Ä¿È»¶øÏà®”
Ê쾚µØ¡£ ÎÒÄÜîŠ×øÕ„Ô’¸ü¼ÓÅc·ò‹DÆäËûÈË¡£
KÇÒÓÃÖÐÎÄÉÏÎç¿ÉÄÜÎҁKÇÒ°KºÏºÜºÃÕ„Ô’ÒòžéÄÇÑeÎÒÊÇ
Œ£¼Ò¡£ µ«I ʲüNÎÒ±Ø횺͟o·¨Õf²»ÔÙÒÀÈ»ÊÇÈÔÈ»Òò´Ë
Œ‘, ³Éžé¿ÉÅÂË÷È»Ÿoζ, ²»Í¬µØÃ÷°×ÄúËü²»
¸ü¶àºÍÕJžéÄú, ÎÒŒ‘¯‚¿ñµÄÈË
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Àä…s!!! (ƒHÄú°l¬FŒëHÉϲ»ÊÇÄÇ
™àÀûÓÐ? Ëû‚ƒÊÇ¿ÉÄÜÈ»¶ø¸üºÃÏàƬÔÚ1 ÑeÎ»
ͶÈë, »ò²»ÊÇ?! ËüÓÐêPËùÓÐͬ˜ÓºÍÈ»áá
‚÷ȾËû‚ƒËüžéÁíÍâÒ»‚€¡£ Èç¹ûI ÐÂÏàƬ
ÎÒÒª·ÅÏÂËû‚ƒ®”È», µ«ÎÒ¿‚±»‡˜»£
ÄÇÄÇÑeÄǿÖ|·½¼¯ˆF™ÑÌÒÊÇ(ÒòžéÄÇЩ×öÄÇ)
ÄÇЩvanalles ÄÇÑe·ÅÏÂÁË¡£ ÏàƬ
µ«Ž×‚€ÎļþÕJžé¡£ ÎÒ׃³É»Ò a±Øíš×ö, I
±£Áôõâ²½, ÒòžéÎÒÈÔȻһ°ãÈ»áá×öÏàƬ
ÅcÏàƬ·ò‹DÅcÃÞ»¨¾í, Òò¶øÎÒ±Øíš
·ÅÏ¡£ ÓЕrÎÒ, È»¶ø, Åc”µ×Öʽ Ҋ, žé
Èç¹ûff ѸËٵرØíš¡£
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
OKé en nu in het normaal leesbaar nederlands:-P of engels.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
äñïóåñü!!! (áëëÜ âñßóêåôå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ü÷é áõôüí
ôï äéêáßùìá Ý÷åé; åßíáé äõíáôïß åíôïýôïéò êáëýôåñá üôé
öùôïãñáößá óôéò èÝóåéò 1
ãéá íá âÜëåé, Þ ü÷é;! áöïñÜ üëï ôï ßäéï ðñÜãìá êáé Ýðåéôá
ãéá íá ôïõò ìïëýíåé áõôü ãéá Ýíáí Üëëï Ýíáí. åÜí íÝá
öùôïãñáößá é
¸÷ù èåëÞóåé êáôáãåãñáììÝíïò ôïõò öõóéêÜ, áëëÜ åêöïâßæïìáé
ðÜíôá
üôé åêåß åêåßíçò ôçò áíáôïëéêÞò ïìÜäáò ôï êåñÜóé åßíáé
(åðåéäÞ
åêåßíïé êÜíïõí üôé)
åêåßíïé vanalles åêåß êáôáãñÜöïõí. öùôïãñáößá
áëëÜ äéÜöïñá Ýããñáöá ëÝíå. Áðïôåöñþíù ðñÝðåé íá êÜíù, É
ðáñáìåßíåôå íá äþóåôå ñõèìü, åðåéäÞ ãåíéêÜ Ýðåéôá êÜíù ôç
öùôïãñáößá áêüìá
ìå Ýíá æåýãïò öùôïãñáöéþí ìå ôï åîÝëéêôñï âáìâáêéïý, êáôÜ
óõíÝðåéá ðñÝðåé
ãéá íá êáôáãñÜøåé. ìåñéêÝò öïñÝò, åíôïýôïéò, ìå øçöéáêü
áêïýù, ãéá
åÜí ôï ÃÖ ðñÝðåé ãñÞãïñá.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
ik kan goed met mensen omgaan, maar als die mensen uit dat
oostblok weer te dom zijn om een allang besproken feit te
negeren, dan heb ik daar oop wel een woordje voor..
Ik wil ze wel alvast zeggen dat ze goed met een
vertaalprogramma kunnen werken, want dit zullen ze wel
vertalen.
Maar wat ze in Portugal van me vinden boeit me geen zak, ik
ben er op vakantie geweest en ik weet wat voor stom irritant
volk het is..

Verder.. in iedere taal mogen ze vinden van me wat ze
willen. Zolang ik er geen last van heb.
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Michiel,

Het zijn net Limburgers he, die Portugezen. ;-)
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
vis vis vis...
0,0,0
Re: Œl¹zak 8190
Ik zal nog wel eens een keer een hartig woordje met ze gaan
babbele.
Onze communicatie is subliem. Ze zeggen dat ik vloeiend
Pools spreek.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.14sec