FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #209196 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 744 / Add thread to favorites:
krzysztof 209196 61 URSUS C-360 either
URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360
0,0,0
Re: URSUS C-360
URSUS C-360 WYMIESZANE 2-WIE RUZNE 60-TKI TA Z ZIELONA
KABINA PRAWDO PODOBNIE MA TYLNE BOTNIKI I KABINE OD ZETORA
BYC MOZE SIE MYLE ALE JEST BARDZO DUZE PODOBIENSTWO DLATEGO
WLOZYLEM ZETORA DLA PORUWNANIA
0,0,0
Re: URSUS C-360
Czeœæ Krzysztof, na pewno w tej C-360 b³otniki i kabina s¹
od zetora, bardzo du¿o widujê takich wiêc myœlê ¿e musia³a
byæ taka wersja C-360 z tymi elementami od zetora. Zreszt¹
to nieby³o by dziwne bo jak wiadomo Ursus-Zetor
wspó³pracowa³y ze sob¹.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.093sec