FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #210229 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 1602 / Add thread to favorites:
dawid 210229 141 Piramida cheopsa either
Piramida cheopsa
Pyramid of cheops
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Pod piramdê przyci¹gniêto 2 samoloty
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
:-P
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
zdjêcia s¹ z neta ale ale mia³em okazjê j¹ widzieæ bo sta³a
w moim regionie
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Piramida cheopsa noc¹.
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Piramida ze s³omianych bali zim¹. Jakiœ czas temu zosta³a
podpalona. Jak by³em tam ostatnio to na polu zosta³y tylko
te 2 myœliwce w ko³o obsiane kukurydz¹ :-P Wiêcej informacji
i zdjêæ jest na:
www.piramidacheopsa.com
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Na czubku piramidy powinni zamontowac pomaranczowa lapke
ostrzegawcza dla samolotow przelatujacych w poblizu hehe ;-)
Swietne zdjecia ! Ludzie to czasem naprawde nie maja co
robic :-) Pozdrawiam!
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Hi Pawe�.
Shure it looks funny with the pyramid of straw. But could
you please explain what the jets are doing the? Ant what its
all about?
Thanks from Shrek
0,0,0
Re: Piramida cheopsa
Îíè ëîìàþò íåêîòîðî ò Piramida, êîòîð íóæíî ñíÿòü ñ òîé
ïëîñêîñòüþ. Ïî÷åìó âû äåëàëè òîëüêî ôîòîñíèìîê è íå ãîâîðèëè
òî íå ìîæåò
òà ïëîñêîñòü äåëàåò
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.102sec