FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #213806 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 1081 / Add thread to favorites:
Przemek15 213806 78 Bizon Dynamic Turbo 3B Z115 either
Bizon Dynamic Turbo 3B Z115
Bizon Dynamic by³ produkowany w latach 1992-1999. W sumie
fabrykê opuœci³o tylko 92 sztuki. Znane mi s¹ 3 wersje:
- Z165 Dynamic LX
- Z115 Dynamic Turbo 3B
- Z165 Dynamic Turbo 3B
Z ró¿nic miêdzy nimi, wiem tylko tyle, ¿e wersje Turbo 3B
maj¹ dodatkowy separator obrotowy zaopatrzony w zêby
przydatny podczas zbioru wilgotnego zbo¿a, umieszczony za
odrzutnikiem s³omy oraz heder 4,2-5,0m, zaœ LX ma tylko
4,2m. Mam prospekty wszystkich wersji i ¿adnych innych
ró¿nic tam nie zamieszczono. We wszystkich:
- moc silnika przy 2200 obr/min 110 kW (150 KM)
- poj. zbiornika paliwa 300 l.
- napêd nagarniacza mechaniczny/elektryczny
- œr. nagarniacza 1050 mm
- prêd. obr. nagarniacza 15-45 obr/min
- regulacja po³o¿enia hedera hydrauliczna
- szer. m³ocarni 1280 mm
- œr. bêbna m³óc¹cego 600 mm
- prêd. obr. bêbna m³óc¹cego 450-1100 obr/min
- powierzchnia sit 3,3 m3
- liczba wytrz¹saczy 5
0,0,0
Re: Bizon Dynamic Turbo 3B Z115
Z115 - kiedy je widywałem w mojej okolicy, to nie myślałem, że pochodzą z fabryki w Płocku. Niestety już wyjechały 2xZ115 i 2xZ110.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.054sec