FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #214283 / / Total number of messages: 8 / Thread View Count: 1066 / Add thread to favorites:
Jozek 214283 61 Ursus 1234 either
Ursus 1234
AgroShow Bednary 24.09.2005r.
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1234
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1234
:-)
0,0,0
Re: Ursus 1234
You go also to the Polagra show in Poznan? I've been there
last year. Was nice see all those east-european machines.
It's also i good show because the combination of the
machinery and the cattle.
0,0,0
Re: Ursus 1234
It isn't Polagra in Poznan.
It's AgroShow in Bednary near Poznan.
;-)
0,0,0
Re: Ursus 1234
I go also in this year to the Polagra in Poznan.
0,0,0
Re: Ursus 1234
hehe fajnie musi byæ na tym "Agroshow" ja niestety mieszkam
zbyt daleko(w zasiêgu mam tylko kielecki "Agrotech" na
którym kiedyœ by³em) pozatym mam niedu¿¹ ale fajn¹
regionaln¹ wystawê sprzêtu rolniczego na której jestem
ka¿dym razem oraz dzieñ kukurydzy.
ps. teraz mniej mnie ci¹gnie na te wystawy jak ju¿ rekorda
nierobi¹ a który do zesz³ego roku by³ pewnym punktem takich
wystaw.
0,0,0
Re: Ursus 1234
Nom, fajnie jest na AgroShow.
W tym roku by³em tam pierwszy raz i jestem mile zaskoczony
iloœci¹ pokazywanego tam sprzêtu. Mo¿na zobaczyæ tam wiele
ciekawych rzeczy.
Pozdrawiam.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.078sec