FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #222122 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 537 / Add thread to favorites:
dawid 222122 87 DT 75 either
DT 75
DT 75 s³u¿¹cy do kursów na operatora ci¹gniów g¹sienicowych
w tym oœrodku gdzie robi³em kurs kombajnisty(na Bizonie
Rekordzie z 85r.)ponadto mo¿na tam robiæ kurs operatora
wózków wid³owych, kombajnów buracznych i ziemniacznych.
Nawet na prasie Z-224 robi siê tam kurs - w tym przypadku
operatora pras zbieraj¹cych wysokiego stopnia zgniotu hehe,
zdjêcie DTa znalaz³em gdzieœ w sieci.
0,0,0
Re: DT 75
Eh... ja


Edwin.
0,0,0
Re: DT 75
Ja Edwin, je erkomt er tegenwoordig nergens meer aan.. die
rotpolen, jougoslaven en dat andere tuig... uit oost-europa

Groeten
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.056sec