FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #229098 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 801 / Add thread to favorites:
TDUDA 229098 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
1994r.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
w '94 malowali je ju¿na niebiesko? coœ mi siê nie chce
wierzyæ. zapytam ch³paków z P³ocka ale upiera³bym siê przy
tym ¿e w tym roku by³y one jeszcze czerwone!!
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Mo¿liwe ¿e do po³owy roku 1994 malowano rekordy na kolor
czerwony,w ka¿dym b¹dŸ razie spotka³em siê z 2 Rekordami z
roku 1994 i by³y niebieskie.
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
A mój znajomy mia³ Rekorda z 1995r. i by³ czerwony. :-P Ca³y
czas coœ musia³ w nim wymieniaæ choæ nie by³ wyje¿d¿ony.
Mia³ w nim zamontowane czujniki m.in. strat ziarna i
opowiada³, ¿e jak tylko trochê szybciej pojecha³ to
zaœwieca³y siê czerwone diody, co onznacza³o, ¿e gubi³ du¿e
iloœci ziarna. :-P
Pozdro Ziomale! :-D
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.069sec