FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #230117 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 834 / Add thread to favorites:
TDUDA 230117 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
1989r.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
co to za sieczkarnia?? ze z³omu? nie wstawiaj takich fotek,
œwiat siê œmieje na widok tej kupki z³omu podwieszonej do
tego,w miarê przyzwoitego, kombajnu!!
:-\
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Wygl¹d nie jest najwa¿niejszy,liczy siê wykonywana praca.
Jakoœ nie widzê aby "œwiat siê œmia³" z tych zdjêæ wiêc nie
mam powodu aby ich nie dodawaæ. :-D
Pozdro
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Kupa z³omu i tyle. Masz racjê Mateusz, ca³y œwiat tylko
œmieje siê z takiej kupki, a tym bardziej z polskich maszyn!
Pooooooooooooozdrooooooo dla fanów Bizona! :-D
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.085sec