FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #230121 / / Total number of messages: 11 / Thread View Count: 1403 / Add thread to favorites:
TDUDA 230121 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
1986r.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Niewidzialne ko³a?? Czy¿by on lata³?? ;-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Ten kombajn jest SPERmenem!!!;-)Chyba,¿e ma coœ z batmana:-D
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
On jest SuperBIZONEM!!!
:-D :-D :-D
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Do Józka i Smoka Wawelskiego.
S³uchajcie gostki...skoro mówicie ¿e nie op³aca sie robiæ
zdjêcia Bizonom to po co wogóle ogl¹dacie je i piszecie
g³upie komentarze zaœmiecaj¹c w ten sposób FP. Odczepcie sie
i patrzcie sobie na te wasze claas fortshnitt i inne
zagraniczne.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Raczej Ty zaœmiecasz forum swoimi Bizonami. :-\
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Panowie,
a mi siê wydaje, ¿e Wasza "rozmowa" jest zupe³nie
niepotrzebna. Odwiedzanie Forum oraz dodawanie kontentu jest
dobrowolne wiêc: Wolnoœæ Tomku w sowim domu.
A co siê tyczy kombajnu, to wydaje mi siê (choæ oczywiœcie
mogê siê myliæ), ¿e jest on odci¹¿ony z opon, tak aby siê
nie niszczy³y ("nie zjajkowa³y"). Oczywiœcie, jeœli siê
podniesie kombajn tak aby ul¿yæ oponom, oczywiœcie nie
trzeba ich zdejmowaæ :) Ale byæ mo¿e w³aœciciel chcia³
dodatkowo przejrzeæ piasty, itp. :)
My te¿ tak zostawiamy naszego Bizonka. Szkoda opon :)
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Ale ¿eœ nam pojecha³ Andrzej,ale nic to hehehe.Szkoda Mi
Ciebie ¿e bronisz TOMASZA :-P:-PNo ale cóz zrobiæ,dalej
bedziemy oglêdaæ te z³omy na farmphoto:-/Trzeba sie jakoœ
pogodzic z tym...
PS.Farmhoto chyba do tego s³u¿y ¿eby komentowac i wyrazac
w³asne opinie...,ale skoro wy inaczej to intepretujecie no
to trudno...;-);-)
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
No w³aœnie panuje wolnoœæ s³owa... Nie mo¿na nikomu
zabraniaæ wyra¿aæ w³asnej opinii. Jeœli ktoœ ju¿ powie z³e
s³owo o Bizonie to Ty od razu Andrzej siê oburzasz, ale
co¿... :-P
Pozdro!
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Witam :-P
h2polo powiedz mi gdzie mozna kupic takie koziolki pod
bizona, tzn, zeby kazdy mial nosnosc z 8 ton, zebym sie nie
bal ze mi spadnie :-P. Bo tez mam bizona i czasem jak np,
musze wyjac dyferencjal to musze zdjac kola, no i boje sie
:-P, a w sklepach maja tylko do aut osobowych np na 2,5tony
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.129sec