FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #230488 / / Total number of messages: 16 / Thread View Count: 1572 / Add thread to favorites:
Jozek 230488 285 Holmer Terra Dos either
Holmer Terra Dos
___
Holmer Terra Dos, when it has stood in our second farm. :-P
2003 year

___
Holmer Terra Dos, gdy sta³ w naszym drugim gospodarstwie.
2003r.
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
:-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
:-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
:-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
___
It is possible it on this machine though hinge eye. ;-)

___
Na tej maszynie to mo¿na chocia¿ zawiesiæ oko. ;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
Piotrek chcia³eœ zdjêcia tego Holmera, wiêc s¹.
;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
;-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
Wie man sieht,haben nur die Enten etwas zum gucken :-P:-P:-P
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
Please talk in English. ;-)
:-P
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
CzeϾ dzieki za zdjecia sa super tak samo jak i maszyna jest
naprawde super jest na czym oko zawisiæ pozdro :-)
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
Mam jeszcze jego zdjêcia jak kopa³ u nas buraki. :-D
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
No to jak mo¿esz to wrzuæ tez i tamte zdjêcia z mi³¹ chêci¹
obejrze bo ja nie stety nie zamieszcze chyba wujka HOLMERA
bo nie mam czasu kiedy jechaæ zrobic kilka zdjêæ a kopanie
ju¿ siê koñczy pozdro
0,0,0
Re: Holmer Terra Dos
No ju¿ powoli koñczy siê sezon. U nas ten goœciu co kopa³ to
od nas pojecha³ do pobliskich wiosek, gdzie mia³ jeszcze
wykopaæ ³¹cznie 20ha, a potem gdzieœ jeszcze i na koñcu u
siebie zosta³o mu jeszcze 24ha. Oczywiœcie, ¿e je wrzucê,
ale dziœ nie dam rady, ale jak bêdê mia³ to wrzucê.
Pozdrawiam! :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.117sec