FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #230570 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 735 / Add thread to favorites:
czacza 230570 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
Zdjęcia z allegro
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Czeœæ za ten kombajn w³aœciciel chce 310 tyœ z³ ten kto go
kupi za tyle pieniedzy myœle ze jest jak by to powiedziec
naiwniakiem tyle kasy za cos takiego ludzieeeee!!!!!! :-(
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Witam!
Popieram Ciê Piotrek!!! W 1999r. taki nowy kombajn kosztowa³
oko³o 310tys. z³. W dodatku ten kombajn kosi³ kukurydzê i
goœæ kupi³ go z fabryki nowego po trzech latach i jest on
u¿ywany:-\ Za tak¹ sumkê to mo¿na kupiæ ju¿ niez³ego
Lexiona, który bez w¹tpienia jest lepszym, trwalszym,
wygodniejszym, a przede wszystkim wydajniejszym kombajnem.
Tak samo za rekorda z '95r. chc¹ po 110tys. z³, a za to kupi
sie porz¹dnego JD czy Claas'a po '91r., które tak¿e bez
w¹tpienia s¹ lepszymi kombajnami.
Pozdro!
;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.047sec