FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #232994 / / Total number of messages: 1 / Thread View Count: 391 / Add thread to favorites:
kombajner 232994 82 Stalinec S-6 either
Stalinec S-6
This photo is from Czechoslovakia from of the year 1952. It
is soviet combine S-6 with tractor DT 54.:-D
S-6 is pulled combine with engine. It was manufacture in
SSSR. Year of construction was 1948-?:-D
for czech
Byl to jeden, spolu se samohybným kombajnem S-4,první
dovážený ruský kombajn do ÈSSR kolem roku 1950, žací lišta
byla 4.9m. Dovezl se jen v malých sériích. Nevýhodou tohoto
typu bylo, že pøece jen poøád vycházel z ameryckých
kombajnù, konkrétne Holt 26, dnešní Caterpillar, který byl v
minulosti jeden z nejvìtších výrobcù kobajnù, což mìlo za
následek, že v našich podmínkách èili pøi vìtších výnosech a
slamnatìjším porostech se pøílíš neosvìdèila jeho høebenová
mlátièka. Pøi tajných testech v rusku v roce 1955 skonèil
tenhle typ na posledních místech. U nás se nejlépe sekalo
napø. v ménì urostlé pšenici hodil lištu na 10cm nad zem a
sekal.:-P
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.05sec