FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #236775 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 918 / Add thread to favorites:
bogdan 236775 78 B I Z O N Z0-56 either
B I Z O N Z0-56
.
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
Ojej bogdan, byœ chocia¿ nie powtarza³ siê z fotkami. Pomyœl
pierw zanim coœ zrobisz, bo widaæ, ¿e nie jest to twoj¹
najmocniejsz¹ stron¹.
Pozdrawiam :-D
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
:-D :-D :-D
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
I z czego tu siê cieszyæ? :-\ Z w³asnej prostoty?!
Niektórych ludzi to naprawdê jest trudno zrozumieæ. :-\
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
Tu w³aœnie przyk³adem jest fotka,¿e bogdan ma autyzm:-\ :-\
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
:-D :-D :-D :-D to i tak nic w porównaniu z waszym
debilizmem :-D
0,0,0
Re: B I Z O N Z0-56
Ale Tobie bogdan przydymia. Wola³bym mieæ debilzm, a nie
autyzm, który ty posiadasz. Fajny dom masz, by³em tam
ostatnio. Ogl¹da³em twój telewizor (LCD 51'), niez³y jest.
Gra³em tak¿e na twojej amidze w packmana, super mario bros,
i super froga. IdŸ zobacz czy nie ma ciê na podworku.
Pozdro ty mój bohaterze :-D :-D :-D
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.091sec