FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #245196 / / Total number of messages: 12 / Thread View Count: 1760 / Add thread to favorites:
erwin2 245196 78 bizon 5043 either
bizon 5043
no no jest juz nas panowie 4000 tysi¹ce.powiedzcie mi jak
mazna umiescic opinie o zdjeciach na forum bo kombinuje i
nic nie moge wymyslic.pomocy!!
0,0,0
Re: bizon 5043
To siê cofnij do podstawówki, o ile j¹ choci¹¿ skoñczy³eœ.
:-D :-P
0,0,0
Re: bizon 5043
bardzo latwo, najpierw musisz sie zalogowac, wybrac "list
topics", wejsc do podkatalogu gdzie chcesz zamiescic opinie,
kliknac na dole po lewej "members" czy jakos tak, no i
pojawi Ci sie okno dialogowe, wpisz cos, pozniej na dole po
prawej kliknij "preview", mozesz wczesniej dodac zdjecie
jakies klikajac "add picture". jak juz klikniesz "prevew" to
tam trzeba chyba pozniej dac na "save", i jak zobaczysz, ze
juz udalo Ci sie dodac opinie to wtedy zamknij strone
farmphoto i uruchom ponownie, chyba tak trzeba, ale nie mam
pewnosci :-P
0,0,0
Re: bizon 5043
No widzisz Józek, ciebie by nie by³o staæ na sklecenie paru
s³ów z instrukcj¹, pewnie nie uczyli w Twojej podstawówce.
Twoje komentarzê s¹ czêsto irytuj¹ce, ¿eby nie powiedzieæ ze
obraŸliwe, nigdy wczeœniej nie spotyka³em siê z tym na tej
stronie, i nie znajdujê przyjemnoœcim w czytaniu Twoich
z³oœliwych komentarzy.
Mo¿e uwa¿asz siê za kogoœ lepszego, mo¿e i masz do tego
prawo, bo nie jest to zabronione, ale nie musisz tego
wszystkim udowadniaæ.
To, ¿e ktoœ nie dodaje tylu zdjêæ co Ty, nie czyni go ani
trochê mniej wartoœciowym u¿ytkownikiem tego serwisu, jest
on darmowy, dostêpny dla wszystkich, kogo interesuje jego
tematyka. Œledzê t¹ strone od trzech lat i jestes pierwszym
u¿ytkownikiem którego komentarze s¹ z³oœliwe i k¹sliwe.
Wyra¿am tu swoj¹ opiniê, nie ogó³u, bo nie wiem co o tym
myœl¹ inni polskojêzyczni u¿ytkownicy FarmPhoto. Jeœli ktoœ
ma podobne zdanie do mojego prosze o wpisy, jeœli jestem
odosobnionym przypadkiem to przepraszam za wprowadzanie
zamieszania, ale wydaje mi siê ¿e to nie tak powinno
wygl¹daæ... :-\
0,0,0
Re: bizon 5043
masz racje krzysros.Andrzej dogaduje od rzeczy,raz jak
umieœci³em fotke to j¹ skrytykowa³ a póŸniej pisa³ o niej ze
jest fajna.Zamiast krytykowaæ ludzie umieszczajcie fotki
bizonów np.GIGANTów.Pozdrowionka dla wszystkich mi³oœników
tej strony.
0,0,0
Re: bizon 5043
masz racje krzysros.Andrzej dogaduje od rzeczy,raz jak
umieœci³em fotke to j¹ skrytykowa³ a póŸniej pisa³ o niej ze
jest fajna.Zamiast krytykowaæ ludzie umieszczajcie fotki
bizonów np.GIGANTów.Pozdrowionka dla wszystkich mi³oœników
tej strony.
0,0,0
Re: bizon 5043
Hej Ervin..przepraszam a jak¹ to fotke krytykowa³em co ? Nie
przypominam sobie? Moze ten model twojego Giganta .....wcale
go nie krytykowa³em ...powiedzia³em tylko ¿e ko³a jakby by³y
jakieœ inne to napewno by wygl¹da³ bardziej jak
prawdziwy....:-\
0,0,0
Re: bizon 5043
Sorki ANDRZEJ pomyli³em Ciê z kim innym a dok³adnie z
józkiem i smokurachem (smok wawelski).Mam nadzieje ze sie
nie obrazi³eœ.szkoda ze nie przybywa teraz
fotek.Przysy³ajcie ludzie jakieœ.
0,0,0
Re: bizon 5043
Nie rozumiem jak to możliwe, że do 1975 roku wyprodukowano zaledwie 2853 Bizonów. Zatem pozostałe 10000 kombajnów w latach 1971-1975, to nie były Bizony? To nie mogły być już w tym czasie Vistule.

Na zdjęciu są zaprezentowane Bizony America w kolorze niebieskim, które w liczbie około 240 trafiły do USA.
0,0,0
Re: bizon 5043
To nie są Bizony America, prędzej eksportowa wersja Z040 lub Z050 ale nie na 100% Z055
0,0,0
Re: bizon 5043
Faktycznie. Bizony do USA były w wersji bez emblematów.
0,0,0
Re: bizon 5043
Dokładnie, tam otrzymały emblematy Long Agri-firmy która je zakupiła i zajmowała się sprzedażą. Nawet kolor nie był przypadkowy, maszyny tej firmy są niebieskie, przykład widać na ciągnikach importowanych z Europy również prze Long'a
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.104sec