FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #249928 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 483 / Add thread to favorites:
Pawel307 249928 155 bizon zo 56 either
bizon zo 56
witam wszystkich mi³oœników kombajnów zbo¿owych bizon :)
Od dziecka moim hobby by³y kombajny zbo¿owe bizon zo 56.Te
potê¿ne , przepiêkne maszyny by³y dla mnie symbolem mocy i
potêgi.Sta³y siê moim bóstwem , które pokocha³em i do dziœ
niemogê siê w nich odkochaæ.....
PS.Pozdrawiam tych , którzy te¿ je kochaj¹
0,0,0
Re: bizon zo 56
schoane fotos!

mo je verstaot der verzekerstn evevele van lik va wa da
wieder verstaon va joen

jonas
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.081sec