FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #254092 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 1600 / Add thread to favorites:
Mariusz K 254092 61 Ursus 4512 Agro either
Ursus 4512 Agro
Ursus 4512 Agro
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
fajny ciagnik. który rocznik?
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
fajny ciagnik. który rocznik?
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
to jest waszym zdaniem fajny ciagnik?!
wedlug mnie to jest najgorszy papaj jaki moglismy
wyprodukowac, przeciez tam sie mozna polamac w srodku, te
dziury w podlodze (dopiero po 98r zostala zamontowana w nich
podloga), krecac kierownica mozna sobie lokcie poobijac,
siedzi se jak na takiej kozie, czlowiek by musial miec 2 i
pol metra, zeby bylo go widac w tym ciagniku (siedzenie w
dole), wygladem tez nic specjalnego (krotki - podskakuje na
trasie), lipny ten ciagnik, ja mam 3P z 90r i za nic w
swiecie nie zamienilbym go na ten 4512 czy 3512, pozdro !!
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
Jest z 2000 roku,ma bardzo komfortow¹,estetyczn¹ i szczeln¹
kabine,barzo dobrze wykoñczon¹(bez dziur w pod³odze),jest
szeroka,ma wygodne siedzenie i dwa dodatkowe po bokach dla
pasa¿erów,jest cicho i kulturalnie w œrodku(w porównaniu do
c-360 czy c-330),zamontowa³em sobie w niej radio z dwoma
g³oœnikami w dachu,ma uchylany szyberdach i tylne
szyby,roletê przeciws³oneczn¹,spryskiwacz przedniej
szyby,ogrzewanie(z mo¿liwoœci¹ ustawienia nadmuchu na nogi i
przedni¹ szybê.Bardzo dobrze w nim jest umiejscowiony
akumulator-z przodu przed ch³odnic¹,jet tam takrze pojemnik
na p³yn do spryskiwacza,si³ownik od wspomagania,filtr
powietrza i sygna³ dŸwiêkowy(dostêp za pomoc¹ otwieranej
maski przedniej).Ma bardzo dobry mechanizm wspomagania
kierownicy,super silnik perkins,(w moim mf 255 dzia³a³ 20
lat bez ¿adnej naprawy)66 KM,ma³e zu¿ycie paliwa,du¿y moment
obrotowy,przyjemne brzmienie,du¿¹ dynamikê i si³ê
uci¹gu,dobrze rozwi¹zany tylny most i hydraulikê,³atwo
zaczepia siê go do wszystkich narzêdzi,jego wymiary
zapewniaj¹ du¿¹ zwrotnoœæ,bez obci¹¿enia na do³ach
faktycznie troche podskakuje ale np. z p³ugiem jest
super,szybko jeŸdzi,ma dobr¹ skrzynie z
reduktorem,ergonomiczn¹ deskê rozdzielcz¹,dŸwignie
sterowania po bokach,jest mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci
siedzenia,szerokie d¿wi i liczne "r¹czki" zapewniaj¹ ³atwy
dostêp do kabiny.Ma bardzo ³adny lakier i dobrze
wygl¹da,wytrzyma³y,³adny,zaokr¹glony t³umik,zamontowa³em w
nim ostatnio dodatkowe halogeny w dachu(z przodu i z
ty³u).To wszystko udawadnia ¿e jest to bardzo dobry,³atwy w
obs³udze i ma³o awaryjny ci¹gnik.Jego cena takrze by³a
zadowalaj¹ca.Nie porówna siê do c-360.
P.S.Zastanawia mnie dlaczego w takim du¿ym ci¹gniku jak
c-360 zamontowano taki ma³y silnik jakim jest 3 cylindrowy
perkins od mf 255.Moim zdaniem odpowiedzi¹ jest fakt, i¿
"szeœædziesi¹tka" rozlecia³a by siê gdyby dysponowa³a tak
potê¿nym 60 konnym silnikiem perkinsa jaki jest montowany w
4512.POZDRO
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
:-)
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
.
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
.
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
.
0,0,0
Re: Ursus 4512 Agro
.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.073sec