FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #255957 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 1072 / Add thread to favorites:
kizo 255957 363 511C either
511C
[no message]
0,0,0
Re: 511C
...
0,0,0
Re: 511C
Tak tak wiem o tym ¿e nieco g³upio wygl¹da on z t¹ beczk¹
7300l ale co zrobic s¹ dwa powody. Po pierwsze to nie mam
wiêkszej mia³em 10tys litrów ale j¹ zassa³o i musia³em coœ
na duch kupic do Zetora 7211 dopiero puŸniej kupi³em Fendta.
A po drugie to jak na zdjêciach widac pogoda jaest fatalna i
Zetorek lgnie musia³em go wyci¹gac a i tak zosta³ zajêty do
mieszad³a. Mo¿e kiedy kupiê wiêksz¹ jakieœ 12tys to wtedy
podeœle zdjêcia
0,0,0
Re: 511C
Robota wre do popo³udnia beczka(25 kursów) pod wieczór p³ug
i pojechali pomieszac ziemie, ¿eby ludziska nie na¿ekali, ¿e
im "pachnie":-D :-D :-D
0,0,0
Re: 511C
...
0,0,0
Re: 511C
czeœæ adam fajny ciagniczek jeœ;i cchcesz to odezwij sie do
mnie na gg pogadamy pozdro
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.111sec