FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #258270 / / Total number of messages: 83 / Thread View Count: 12066 / Add thread to favorites:
[1][2][3...  (page 1 of 4)
Krystian 258270 78 Bizon P³ock - fabryka either
Bizon P³ock - fabryka
Zdjêcia pochodz¹ ze strony: http://historia.e-plock.pl/
Tak w³aœciwie to w nag³ówku powinienem napisaæ NH Bizon,
bo jak wydaje mi siê zdjêcia wykonano po przejêciu fabryki
przez NH, ale jednoczeœnie przed powstaniem koncernu CNH.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Widok na plac przyfabryczny. Naliczy³em tam: 64 rekordów,
20 sampo, 6 dynamic'ów, 1 NH. Ciekawe sk¹d wzi¹³ siê tam
deutz fahr topliner.
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
In english please!!!!!
Or Portuguese :-)
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Czeœæ Krystian ja mieszkam w P³ocku nawet nie daleko fabryki
zdjecia ca³kiem ciekawe teraz to ju¿ nie ma tyle maszyn na
palacu co kiedyœ ale pare lat do ty³u by³o sporo obstawione
wszytko w ko³o i by³o na co popatrzeæ Nie stety nie mozna
tam robiæ zdjêæ bo bym cykno³ pare nie raz cia³kiem ciekawe
maszyny stoj¹ godne uwagi pozdro dla wszystkich
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
This picture presents the productive hall of factory of
combine harvester in Plock [7,5 ha]. Nowadays factory is the
part of the CNH.


No to ciekawe widoki mo¿esz Piotrze podziwiaæ.Trochê dziwi
mnie to ,¿e nie pozwalaj¹ fotografowaæ, w dawnych czasach
rozumiem no ale teraz.
Orientujesz siê mo¿e czy w zak³adzie istnieje jakieœ muzeum
gdzie by zgromadzone by³y produkowane niegdyœ maszyny.
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon P�ock - fabryka
Ladna ekspozycja,szkoda tylko ze taki widok wiecej sie juz
nie powtorzy :-(
Czytalem taka informacje ze po przejeciu fabryki przez
koncern CNH pierwszy model Bizona Z040 z numerem seryjnym
001 ktory tam sie znajdowal zostal zezlomowany gdyz nikt nie
zadbal o to aby uczynic z niego jakis eksponat,wiec nie
sadze aby jakies muzeum na tym terenie istnialo.Moge sie
mylic ale takie sa moje przypuszczenia.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Czy wiecie, w którym roku zosta³a przejêta Fabryka w P³ocku
przez koncern CNH???

Szkoda tego, ¿e ta fabryka nie zosta³a w rêkach Polaków. :-\
Mog³by zaistnieæ Bizon jeszcze bardziej, bo przecie¿ ju¿
zainstnia³ na œwiecie. Dziœ pozostaj¹ nam tylko wspomnienia.
:-\

Jak sobie pomyœlê, ¿e ten gówniany CNH przej¹³ Bizona, to
p³akaæ mi siê chce. :-\
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
NH przej¹³ Bizona 2 czerwca 1998r.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Polacy dali siê wyrolowaæ CNH :-(. Mogliby nie sprzedawaæ
fabryki i sami dojœæ do czegoœ, albo mogli sprzedaæ mniej
ni¿ po³owê udzia³ów.

Czy wiecie z jakich powodów sprzedano fabrykê??? Bizon bez
CNH produkowa³ ju¿ dobre kombajny, oni wprowadzili parê
nowych rozwi¹zañ, a potem rodowite kombajny wycofali z
produkcji.

Nie wiem dlaczego, ale od zawsze mam niechêæ do koncernu
CNH. Nigdy nie mia³em stycznoœci z t¹ firm¹ ani nie mia³em
¿adnego produktu ich. Nie wiem z czego to mo¿e wynikaæ.

Jak to ju¿ pisa³em wczeœniej po takich widokach zostaj¹ nam
dziœ tylko wspomnienia. :-\
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Na pocz¹tku lat 90tych znacznie spad³a liczba produkowanych
w P³ocku kombajnów [1989r- 5847, 1993-195szt]
Wiadomo g³owny odbiorca PGRy upada³y, rolnicy indywidualni
kupowali g³ownie u¿ywane, a z eksportem te¿ nie by³o dobrze
wczeœniej zajmowa³ siê tym Motoimport, a teraz trzeba to
by³o robiæ na w³asn¹ rêkê. Fabryka popad³a w ogromne d³ugi.
Aby wiêc zapewniæ stabilizacjê potrzebny by³ inwestor
strategiczny. Co prawda w 1996r Bizon sp zoo wszed³ w sk³ad
Grupy Kapita³owej Sipma, niestety zamiast doinwestowaæ Sipma
z kasy Bizona wyci¹gnê³a ponad 20 mln z³
Co siê dalej dzia³o wszyscy wiedz¹.
Osobom zainteresowanym polecam ksi¹¿kê "50 lat prod. komb.
do zbioru zbó¿ w P³ocku" TNP 2004


Szkoda, ¿e nie znalaz³ siê jakiœ polski inwestor
zainteresowany rozwijaniem fabryki.
Nie ³atwo by by³o konkurowaæ Bizonowi ze œwiatowymi
gigantami - firmy te w ostatnim czasie doœæ mocno uciek³y
technologicznie. Zawsze istnieja jednak nisze rynkowe, jak
np kraje by³ego ZSRR, gdzie ostatnimi laty posz³o sporo
maszyn, czy Chiny gdzie swoje montownie buduj¹ znane
koncerny. No a z czasem mo¿e uda³o by siê odzyskaæ
niegdysiejsz¹ pozycjê.
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
bizony do muzeum!! NH forever!!!!!
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
Mateusz do muzeum BIZONY 4 ever. jak sie nie znasz to nie
mow.Wg mnie bizony bylu calkiem przyzwoitymi kombajnami.
mogly konkurowac z zagranicznymi chocby pod wzgledem ceny a
nie wierze ze kazdego polskiego rolnika stac na wypasionego
CLAASa a tak to kupil by sobie moze i gorszego ale za to
tanszego BIZONA i tak samo mogl by robic nim w polu. BIZONY
rulez!!!
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
ch³opaku, co Ty mo¿esz wiedziec o tej maszynie skoro ja
tylko fotografujesz!! ja kosi³em Rekordem z 2001roku 4
sezony, a teraz œmigam NH tc56. Powiem Ci ze robie nim o 50
ha mniej niz dwoma rekordami-mam na mysli areal o lacznej
powierzchni ok 450ha-dwoma rekordami robilismy 500. zgadnij
cwaniaczku co jest oszczedniejsze, wydajniejsze, mniej
skomplikowane, mniej awaryjne??
ma³o jeszcze wiesz i podyskutujemy tu jak nabierzesz
doswiadczenia. A za to ¿e CNH :-DWESSALO:-D Bizona
powinienes im jeszcze dziekowaæ inaczej Twoj ukochany Bizon
zdech³ by smierci¹ naturaln¹ tak jak to mia³o miejsce w
przypadku wszystkich naszych rodzimych fabryk. A tak
produkowali jeszcze kilka lat Rekorda który przyznam w
wersji od 2000 roku byl dobra jednostka, jednak silnik nie
spe³nia³ norm emisji spalin i szczerze-by³ o 20km za slaby!
pracowal na granicy dymienia, jak wiez o czym mowie to
bystry z Ciebie chlopak.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
W ¿yciu nie wzi¹³bym na 450ha NH TC56. Wola³bym dwa rekordy.
To za d³ugo na 450ha nie pojeŸdzi Ci ten tc56, prêdzej
zdechnie. NH jest to ostatnia firma, na która zdecydowa³bym
siê.
I jaki to by³ sens kupywaæ Bizona, a potem wycofaæ go z
produkcji??? Jest to niszczenie polskiego przemys³u!!!

Niech CNH zdechnie!!!!!!!!!!!!!!!!!
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
wulgarny jestes chlopczyku i do tego nie masz zielonego
pojecia o czym mowisz. a jak chcesz zobaczyc jak scinam
tc-tem 450ha to zapraszam cwaniaczku w moje strony w zniwa.
pszczola nie stygnie ale po to jest! nie masz pojecia o
zasadach eksploatacji maszyn wiec sie nie wypowiadaj co
predzej zdechnie.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Sorry Mateusz,¿e musze to powiedzieæ ...ale pierdolisz jak
pot³uczony....w ogóle to masz g³upi¹ gatke "ch³opczyku"
wyra¿asz sie po pedalsku :-D :-D
Niez³y z Ciebie Eltonek buahaha...jestes ¿a³osny,mam
nadzieje ¿e jestes bystry i wiesz o co chodzi ;-)
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Nie mam zamiaru siê do ciebie wybierac, bo mam w³asne
gospodarstwo i bujam siê Claas'em :-P. A powiedz mi
bobasku jak¹ ma wydajnoœc ten kombajn "bez designu" i przy
jakim plonie? Moge przyjechaæ jak kupisz mi bilet:-P, i w
jakim regionie to jest? Gdzieœ na po³udniu Polski,
Pomorze???
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Ziomek Ma bujna fantazje poprostu :-D
A mo¿e ty nie mieszkasz w Polsce tylko w Gruzji albo w
Kazachstanie :-D Kto wie...ró¿ne s¹ przypadki... :-\
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Ziomek Ma bujna fantazje poprostu :-D
A mo¿e ty nie mieszkasz w Polsce tylko w Gruzji albo w
Kazachstanie :-D Kto wie...ró¿ne s¹ przypadki... :-\
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Ziomek Ma bujna fantazje poprostu :-D
A mo¿e ty nie mieszkasz w Polsce tylko w Gruzji albo w
Kazachstanie :-D Kto wie...ró¿ne s¹ przypadki... :-\
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
@smokurah nic dodac, nic ujac. intelektem blyszczysz i
slownictwem zacofanej wsi. wyrazam sie zdrobniale
"chlopczyku" bo zakladam ze posty te pisza chlopcy ktorzy
maja po kilkanascie lat i mysla ze pozjadali wszystkie
rozumy. ich rodzice za pewne posiadaja maszyny rodzimej
produkcji ktore niestety jak na razie moga tylko
fotografowac. jak Cie nie stac na nic innego i tylko od
pedalow mi tu bluznisz to idz pod sklep, pierdolnij sobie
jabola i poprzeklinaj sobie z burakami. wszystkie zlosliwe
komentarze pod adresem NH tlumacze sobie tym ze wszyscy
ktorzy je pisza nie przepracowali jakakolwiek jednostka spod
znaku NH nawet godziny i nie wiedza jak sie cos takiego
sprawuje bo ciagle tylko polskim zlomem sie tluka po polach.
ja natomiast woze sie New Hollanda'mi i swoje bede chwalil
bo cos o tym moge powiedziec skoro posiadam 3 maszynki NH, a
Ty co masz? smoczek(RAH) pewnie od butelki z mlekiem?
@Jozek bujasz sie clasem jak ojciec robi zdjecia? czy raczej
ojciec buja sie clasem jak ty pstrykasz fotki? mysle ze to
drugie.. oczywiscie pomorze.
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
Pracujemy na zmianie na Claas'ie. Jak nie wierzysz to Ty
przyjedŸ w moje strony i siê przekonasz? Jak przyjedziesz to
szczêka Ci opadnie.

Nie odp. na pytanie jak¹ Twój TC ma wydajnoœæ???
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
9t/h
co do "designu" ciekawi mnie jakie masz ciagniczki? my
wlasnie zmieniamy TM120 na TS-a135 bo najladniejszy jest..
jak chcesz to pogadamy na gg??
0,0,0
Re: Bizon Płock - fabryka
To ma on podobn¹ wydajnoœæ jak mój Dominator. Mój ma silnik
Mercedes 175KM, hydrostat i inne podstawowe sprawy. Na razie
nie mam ciekawego ci¹gnika. Mia³em zamiar w tym roku
zmieniaæ na coœ zachodniego, ale wysz³o co innego i kupi³em
7ha pola od s¹siada. Nie chce braæ nic na kredyt, bo ró¿nie
bywa. Lepiej zainwestowaæ w pole ni¿ w ci¹gnik. Ci¹gnik
mo¿na kupiæ zawsze, a pole nie. :-)
0,0,0
Re: Bizon P³ock - fabryka
nie orientuje sie za dobrze w Twojej ulubionej marce, ale
dominatora jeszcze robia i dominatorem 9t/h??? ja mam 204PS,
hydro oczywiscie to podstawa.. monitor strat i kopiowanie
terenu-kombajn jest na SPO wiec bralismy max wypas :-) ja
mam 85 ha i tyle mi wystarczy.

co do szczeki ktora miala by mi opasc.. uwiez mi ze niczym
mnie nie zaskoczysz.. okazuje sie ze wszystkie ciagniki spod
znaku Fendt'a nie sa Twoje..
podaj linki do postow na ktorych jest ten Twoj dominator i
inne TWOJE sprzety ok?
0,0,0
Loading Message List
[1][2][3...  (page 1 of 4)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.206sec