FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #272347 / / Total number of messages: 11 / Thread View Count: 1167 / Add thread to favorites:
JvD Marcin 272347 85 Laverda225 either
Laverda225
Laverda 225 - Agro Show Bednary 2005
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
.
0,0,0
Re: Laverda225
laverda to bardzo ferelny kombajn po pierwsze nie wygodna
jazda pilot tez do dupy ¿eby cofn¹æ œlimak jak siê zapcha
trzeba siê schylaæ wyci¹gn¹æ rurkê i za ci¹gn¹c jak rêczny w
samochodzie nastêpna rzecz to czujnik umieszczony w po³owie
zbiornika koguty migaj¹ ju¿ przy po³owie zbiornika jak
zbiornik jest ju¿ pe³ny zaczyna tr¹biæ klakson w kabinie
s³ychaæ g³oœny pisk klaksonu i na zewn¹trz tez a jeszcze
kabina jest umieszczona za bardzo w g³¹b kombajnu a powinna
byæ wyci¹gniêta ¿eby widaæ by³o rzycho a jedzie siê na
pamiêæ i nic nie widaæ nastêpna rzecz to komputer w którym
nie widaæ która kontrolka siê pali a najgorsza wada jest to
¿e wiêcej stoi ni¿ kosii.:-(:-(:-( A jego zalet¹ jest ³adny
wygl¹d!!! :-):-):-)
0,0,0
Re: Laverda225
laverda to bardzo ferelny kombajn po pierwsze nie wygodna
jazda pilot tez do dupy ¿eby cofn¹æ œlimak jak siê zapcha
trzeba siê schylaæ wyci¹gn¹æ rurkê i za ci¹gn¹c jak rêczny w
samochodzie nastêpna rzecz to czujnik umieszczony w po³owie
zbiornika koguty migaj¹ ju¿ przy po³owie zbiornika jak
zbiornik jest ju¿ pe³ny zaczyna tr¹biæ klakson w kabinie
s³ychaæ g³oœny pisk klaksonu i na zewn¹trz tez a jeszcze
kabina jest umieszczona za bardzo w g³¹b kombajnu a powinna
byæ wyci¹gniêta ¿eby widaæ by³o rzycho a jedzie siê na
pamiêæ i nic nie widaæ nastêpna rzecz to komputer w którym
nie widaæ która kontrolka siê pali a najgorsza wada jest to
¿e wiêcej stoi ni¿ kosii.:-(:-(:-( A jego zalet¹ jest ³adny
wygl¹d!!! :-):-):-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.077sec