FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #276048 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 1978 / Add thread to favorites:
davidn 276048 57 ZTS 16245 either
ZTS 16245
ZTS 16245, Poland, 08.04.2006
0,0,0
Re: ZTS 16245
Witaj Dawid,
Czy ten ZTS nale¿y do Ciebie?
Pozdrawiam :-)
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
Niez³a maszynka. A w jakim to województwie mieszkasz?
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
-
0,0,0
Re: ZTS 16245
Mieszkam w woj. dolnoœl¹skim, 60km na p³d. od Wroc³awia.
Gospodarzymy wspólnie, czyli ja, mój brat i ojciec.
Posiadamy 60ha. Ci¹gniki jakie posiadamy to Zetory 10145
'94, 7711, 5211, C-328. Nasz kombajn zbo¿owy to Claas
Dominator 96. A Twój wujek posiada kombajn, czy zajmuje siê
tylko upraw¹ czy tak¿e jeszcze innymi zajêciami np. hodowla?

Jeœli mia³byœ jakieœ pytania to pytaj œmia³o, chêtnie
odpowiem.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.085sec