FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #276914 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 621 / Add thread to favorites:
Andrzej 276914 61 Ursus either
Ursus
Model - ??
0,0,0
Re: Ursus
To jest prawdopodobnie Ursus 1614 b¹dŸ 1224, ale nie jestem
pewien.
0,0,0
Re: Ursus
Tak,to ca³kiem mo¿liwe;-) . Józef ,czy móg³byœ porobiæ
kilka fotek jak Twoje ci¹gniki s¹ w akcji>?<
0,0,0
Re: Ursus
Zamieœci³em ostatnio 5211 z roziewaczem Amazone'a.
Przewa¿nie nie mam czasu zrobiæ zdjêæ jak s¹ w akcji lub nie
ma mnie w domu. Jeœli jest jakaœ okazja lub mam czas to
staram siê robiæ.

Czy Ty Andrzej przebywasz obecnie w Polsce?

Pozdrawiam :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.06sec