FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #281457 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 993 / Add thread to favorites:
Przemek15 281457 61 C-335 either
C-335
C-335 is the export version of C-330
0,0,0
Re: C-335
Bardzo podobaj¹ mi sie te fotki z prospektów. Czy masz mo¿e
coœ jeszcze na przyk³ad o C-360ce ? ;-) Wogóle to fajna ta
C-335.Ma 3 balasty z ty³u :-D
0,0,0
Re: C-335
Czy wiesz mo¿e do jakich krajów byly wysylane C-335tki?
0,0,0
Re: C-335
Nie mam pojêcia do jakich krajów wysy³ano C-335 ale pewnie
na wschód. Wiem tylko, ¿e C-335 ma o jedn¹ parê szybkoz³¹czy
wiêcej i wydajniejsz¹ pompê od C-330 a poza tym nic
specjalnego o nim nie wiem.

Co do tego prospektu to by³ w moim w³adaniu bardzo krótko i
mia³em tylko czas zeskanowaæ co ciekawsze ci¹gniki a sami
wiecie, ¿e szeœædziesi¹tek jest zatrzêsienie, wiêc nie
skanowa³em
0,0,0
Re: C-335
Export Ursusów skierowany by³ w du¿ej mierze na zachód, z
uwagi na jak¿e porz¹dane dewizy. Na pewno by³y eksportowane
do Anglii, swego czasu Chris Lockwood publikowa³ tu zdjecia
C-335, poprzednik czyli C-325 by³ eksportowany do Francji a
nawet do USA.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.042sec