FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #281459 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 1619 / Add thread to favorites:
Przemek15 281459 61 1212 either
1212
Z tego co œledzê jest to pierwsze a zarazem jedyne zdjêcie w
100% oryginalnego Ursusa 1212. Ci¹gnik ten nale¿y do tzw.
modernizacji A, czyli nastêpnej (drugiej) serii ci¹gników
ciê¿kich Ursus. W sk³ad serii wchodz¹:
902,904,1002,1004,1212 i 1214. 1212 jest nastêpc¹ Ursusa
1201 - pierwszego 6-cylindrowego Ursusa.
0,0,0
Re: 1212
fajny ten ursus ale zdaje mi sie ze ursus 1004 o ktorym
piszesz w tym poscie to byl produkowany w pierwszej parti
pochodnych od c 385.w pierwszej serii ursusow ciezkich byly
produkowane nastepne ciagniki:
c 385 74 km
c 385 A 4X4 74 km
1002 turbo 96 km
1004 4X4 turbo 96 km
1201 117 km
1204 4X4 117 km
1604 4X4 turbo 150 km

jak sie dobrze poszuka to w poprzednich postach jest fotka z
lat 70 gdzie pisze jakie ursusy produkowano.
pozdrawiam .
0,0,0
Re: 1212
Nice pictures, can you translate into English??Edwin.
0,0,0
Re: 1212
Z tego co wiem to 117km maj¹ najnowsze "szóstki", a nie
pierwsze.
0,0,0
Re: 1212
Witam i wyjaœniam!
Tutaj mo¿na wiele nieprawdziwych informacji znaleŸæ, wiêc
przedtawiam z pewnego Ÿród³a, czyli z ZM Ursus.
Pierwsza seria ci¹gników ciê¿kich Ursus:
- C-385 (76KM) produkowany od lipca 1969 do 1980
- C-385 A (76KM) od ??? do 1980
- 1201 (112KM) od 1973 do 1980
- 1204 (112KM) od ??? do 1980
- 1604 (150KM) od 1978 do 1984 (te¿ w drugiej serii)
Druga seria ci¹gników ciê¿kich:
- 902/904 (75KM) od 1980 do 1984
- 1002/1004 (100KM) j.w.
- 1212/1214 (112KM) j.w.
Trzecia seria produkowana od 1985:
- 912/914 (80KM)
- 1012/1014 (96KM)
- 1222/1224 (117KM)
- 1614 (156KM)
Od 1990 lekka modernizacja trzeciej serii a od bodaj 1995
dodatkowo:
- 932/934 (80KM)
- 1132/1134 (96KM)
- 1232/1234 (117KM)
- 1634 (156KM)
A od 1999:
- 1042/1044 (90KM)
- 1734 (170KM)
- 1934 (190KM)
0,0,0
Re: 1212
Z tego co wiem to - 932/934, 1132/1134,
1232/1234, 1634 ich pierwsze modele pojawi³y siê ju¿ w
1988r.

W¹tpie te¿ w to, ¿e 1002/04 mia³y po 100km, a 117km to maj¹
najnowsze szóstki bodaj¿e po 98r., bo wtedy ZTS
przeprowadzi³ modernizacjê uk³adu paliwowego w swoich
silnikach. Starsze szóstki maj¹ po 115km.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.069sec