FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #283460 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 865 / Add thread to favorites:
TDUDA 283460 61 Ursus 1212 either
Ursus 1212
Nie jestem pewien co do modelu,w razie czego prosze o
sprostowanie.
0,0,0
Re: Ursus 1212
Ciagnik ten jest przeznaczony na sprzedaz
woj.malopolskie
0,0,0
Re: Ursus 1212
0,0,0
Re: Ursus 1212
stawiam na 1202, ale mamy tu ma³y miszmasz w tej masce i z
ko³ami, trudno wyczuæ ;-)
0,0,0
Re: Ursus 1212
Mo¿e to byæ 1201 b¹dŸ 1212, zale¿y jakie ma oznaczenie
silnika, a nie ¿aden 1202. :-P
0,0,0
Re: Ursus 1212
Ch³opaki!
Pierwsze s³yszê o 1202? Sugeruj¹c siê wygl¹dem to w grê
wchodzi tylko 1212. 1201 ma reflektory brzegowe a nie na
siatce z przodu. Tylko komu przysz³o jeszcze wiêkszy ba³agan
robiæ i napisaæ na masce 1224;-) Chyba, ¿e przednia oœ jest
napêdzana, ale nie wygl¹da na napêdow¹.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.051sec