FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #284547 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 688 / Add thread to favorites:
Krystian 284547 78 Bizon Gigant Z060 either
Bizon Gigant Z060
Bizon Gigant and JD in Hungary.
Picture from: www.mezogeparchivum.fw.hu


Polecam odwiedzenie strony do której link poda³em powy¿ej.
Jest ona poœwiêcona historii mechanizacji Wêgierskiego
rolnictwa i z przyjemnoœci¹ siê j¹ ogl¹da.
Jeœli chodzi o naszego Giganta to - jak wynika z opisów -
w 1978r pracowa³o ich tam 100 szt. i w kolejnych latach
mia³y trafiæ kolejne maszyny. Kombajn móg³ byæ wyposa¿ony
w hedery o szerokoœci: 5,80 ; 6,40 lub 6,80m
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
,,
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.064sec