FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #284853 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 1077 / Add thread to favorites:
Andrzej 284853 78 Bizon Super either
Bizon Super
Podziekowania dla wlasciciela Bizon-a za udostepnienie zdjec
;-)
0,0,0
Re: Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
.
0,0,0
Re: Bizon Super
Andrzej!
Mo¿esz sprawdziæ, który to rocznik tego kombajnu? Wydaje mi
siê, ¿e to jedna z ostatnich wersji Z056, tzn. 1993-94, bo
widnieje logo Bizon Sp. z o.o.
0,0,0
Re: Bizon Super
Przemek zwroc uwage iz w kombajnie tym nie ma rewersu ktory
montowano od 1987r. Druga sprawa kierunkowskazy,zwrocone sa
do dolu co swiadczy iz kombajn ten moze byc z lat 1980-1987.
Znajac jego oryginalny kolor,wzor loga FMZ oraz tylnych
napisow mozna byloby jeszcze wyeliminowac kilka lat z tego
przedzialu. Jezeli tabliczka znamionowa ktora przy nim sie
znajduje jest oryginalna to roczniki '80 oraz '81 odpadaja
(wtedy jej ksztalt byl prostokatny,nieco mniejszy,wszedl od
poczatku produkcji Bizona,z 1981 nie mam calkowitej pewnosci
mozliwe ze w ostatniej partii 200szt. wyszla juz ta
kwadratowa,lecz wszystkie ktore spotkalem z tego roku mialy
stary model). Sama naklejka o niczym nie swiadczy,zreszta
mozna rozpoznac ze zostal przemalowany. Mam nadzieje ze w
pewnym stopniu teraz bedzie Ci latwiej poznac orientacyjny
rok budowy bez spogladania na tabliczke.
Pozdrawiam TOMASZ
0,0,0
Re: Bizon Super
Te¿ jest ró¿nica w hederze, konkretnie chodzi mi o dŸwigniê
regulacji palców podajnika œlimakowo-palcowego. Tzn. ca³y
podajnik œlimakowo-palcowy reguluje siê po obu stronach
kad³uba poprzez podnoszenie lub opuszczanie tej blachy, ale
dŸwignia regulacji palców podajnika jest na prawym boku w
miejscu w³aœnie gdzie jest blacha do regulacji ca³ego
podajnika i wczeœniejsze hedery maj¹ tak¹ wiêksz¹ dŸwigniê
do regulacji palców podajnika œlimakowo-palcowego, myœlê ¿e
ta niewielka zmiana wesz³a razem z nowymi napisami.
0,0,0
Re: Bizon Super
I w tym starszym hederze jeœli chodzi ju¿ o nagarniacz to
mo¿na przestawiaæ palce do zbioru po³o¿onego zbo¿a na ca³ej
d³ugoœci nagarniacza podczas gdy w nowszych hederach jest
te¿ mo¿liwoœæ przestawienia samej prawej lub lewej po³owy
nagarniacza jeœli zbo¿e po³o¿one jest tylko w czêœci
przejazdu roboczego kombajnu.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.064sec