FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #287160 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 10350 / Add thread to favorites:
krzysztof 287160 61 ursus c-360 4x4 either
ursus c-360 4x4
ursus c-360 4x4
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
ursus c-360 4x4 fotki zapozyczone w celach informacyjnych
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
Nom mysle ze to po¿yczone tylko bo jak wiadomo mamy nawet
wspania³a stronke internetowa o maszynach rolniczych
www.agrofoto.pl :-D,,,,,,,,,,stronka super
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
Moze ktoœ z uzytkowników ma wiecej informacji na temat tego
napêdu 4x4 w C-360???
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
Przedni most zosta³ zostosowany od Robura.
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
czeœæ proœi³ bym o pomoc mo¿e ktoœ z was zna stronki
zagraniczne z maszynami rolniczymi oprócz lndtechni i
traktorpool jesli tak to podajcie adresy z góry dziêki
pozdro
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
Przednia o¶ Robura nie by³a osi±
napêdow±.
Czy kto¶ z was s³ysza³ mo¿e o próbach
zak³adania przednich
napêdów od Zetorów do C-360???

A jak sprawuj± siê Sze¶ædziesi±tki
z napêdem na 4 ko³a?
Jakie¶ ró¿nice w zuzyciu paliwa, w
trwa³o¶æi i
niezawodno¶ci??
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
Przednia os byla osia napedowa Roburow ktore pracowaly
m.in.w pogotowiu energetycznym lub pogotowiu
technicznym.Wystarczyloby kilkunastu chetnych na taka
przerobke a polowa Roburow w Polsce zostalaby bez przedniej
osi.Nie mam na ten temat informacji ale raczej 360-tka 4x4
spali wiecej.O wiele lepszym rozwiazaniem byloby sprzedac
360 ,dolozyc tyle ile kosztuje przerobka przedniej osi i
kupic MTZ 82 ;-)
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
S³usznie prawisz ;-)
0,0,0
Re: ursus c-360 4x4
A mi siê wydaje, ¿e raczej spalanie nie podnios³oby siê w
takich pracach jak orka i inne ciê¿kie, gdzie niezbêdny jest
przedni napêd, poniewa¿ ci¹gnik ma lepszy uæi¹g przez co
mniejszy poœlizg kó³ itp.

Te¿ zgadzam siê z t¹ opini¹, ¿e lepiej kupiæ MTZ'eta 82,
nawet z tego powodu, ¿e jest on fabrycznie przystosowany do
napêdu na obie osie.
Pozdrawiam :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.291sec