FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #289870 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 986 / Add thread to favorites:
dawid 289870 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Rocznik 1977(z lewej) i 1981. Wystawione na przetarg.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
1977
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Czy te wszystkie maszyny co tam widaæ i ciagniki to
wystawione sa na przetarg?
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Na przetarg wystawione s¹ te maszyny soj¹ce w rzêdzie tym co
te 2 kombajny, czyli siewnik Mazur, 2 prasy Z224, Ursus
C-360, kosiarka, p³ug(wszystkiego niewidaæ). Natomiast te
zó³te Ursusy i inny sprzêt zostaj¹, a ci¹gniki ¿e stoj¹ w
rz¹d to widaæ du¿¹ uwagê przywi¹zuj¹ to ³adu na placu.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Cena wywo³awcza by³a po 11tys z³ za sztukê!
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.067sec