FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #290532 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 1903 / Add thread to favorites:
TDUDA 290532 61 Ursus 1222 either
Ursus 1222
.
0,0,0
Re: Ursus 1222
.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Ma³e sprostowanie jest to Ursus 1201
0,0,0
Re: Ursus 1222
Kiedys, moze z ponad miesiac temu, widzialem ten ciagnik z
tym samym rozsiewaczem w okolicach Proszowic, w woj.
malopolskim :-P. Akurat bylem w Posadzy, w skladnicy maszyn
rolniczych.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Czeœæ ch³opaki!
Czemu te niektóre nasze Ursusy s¹ tak nienormalne? Komu by
przysz³o do g³owy, ¿e to jest 1201 ??? Maska od 1212, a o
napisie 1222 ju¿ nie wspomnê. Pe³no w Polsce takich
niewyjaœnionych ci¹gników. Jak widzê C-328 z mask¹ od C-330
to mi siê a¿ serce kraja! Podobne akcje s¹ z C-355 na C-360
i wiele innych.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Bo wiêkszoœæ Polaków myœli, ¿e jak maluchowi dorobi¹ spoiler
i napis "porsche" to prêdkoœæ maksymalna wzroœnie do 200
km/h :-D
0,0,0
Re: Ursus 1222
Jak maska od 1212? Przecie¿ maska jest od 1201 i jest to
1201.
Sam mam w swoim C-328 maskê od C-330, ale oryginalna le¿y na
strychu.
0,0,0
Re: Ursus 1222
Zgadza sie Jozek, to jest maska 1201 - czyli prosta maska
pierwszej serii ciezkich Ursusów. 1212 mialy maske taka jak
912 czyli ze scieciem w przedniej otwieranej czesci nad
filterm powietrza, maska 1222 jest na calej dlugosci
"skosna" ze spadkiem do przodu oczywiscie
0,0,0
Re: Ursus 1222
1212 mia³y prêdzej maske jak 902 czyli maska prosta,
nieœciêta, z lampami wewn¹trz maski.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.074sec