FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #290880 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 1103 / Add thread to favorites:
Przemek15 290880 78 Z056 Super either
Z056 Super
-
0,0,0
Re: Z056 Super
Tomku!
Znasz jakieœ szczegó³y albo ciekawostki na temat
poszczególnych odmian Z056. Spotka³eœ kiedyœ wersjê Z056/6?
Do którego roku widnia³ wielki napis z ty³u Z056? Wiem, ¿e w
1981 by³ ju¿ inny, a w 1983 jeszcze innu (ten czerwony).
0,0,0
Re: Z056 Super
Stare napisy(FM¯, boczne napisy BIZON Super i tylny
Z056)myœlê ¿e by³y do roku 1982 oraz spotka³em siê ¿e
trafi³y siê pojedynczo jeszcze w roku 1984. W 1983r. wesz³y
szerokie ko³a i ju¿ ten nowy wzór napisów tylko ¿e malowany
bia³¹ farb¹ a od 1984r. zast¹piony zosta³ naklejkami.
0,0,0
Re: Z056 Super
W poscie numer 134532 jest wlasnie taki Bizon z tylna
naklejka Z 056 ;-)
0,0,0
Re: Z056 Super
Szerokie ko³a zosta³y wprowadzone raczej szybciej ni¿ w
1983r.
0,0,0
Re: Z056 Super
Bardzo mo¿liwe ale najwy¿ej o rok wczeœniej w 1982.
Porównuj¹c Z056 na przestrzeni lat patrzê na zdjêcia mojego
autorstwa które pouk³adane mam rocznikami i wszystkie Bizony
Z056 z 1981r maj¹ w¹skie ko³a a w 1983r wystêpuja ju¿
szerokie wiêc mog³y one wejœæ w 1982r.
0,0,0
Re: Z056 Super
Szerokie ogumienie zostalo wprowadzone z koncem 1981r. wtedy
tez wszedl kolejny wzor loga FMZ oraz napisow bocznych-
przykladowy post 222529 Od tego egzemplarza nie spotkalem
sie aby do 1983r. wlacznie wystepowaly Bizony z tym starym
wzorem (jedynym wyjatkiem jest post 266911 gdzie tyl ma wzor
od starego modelu) oraz na waskich kolach.
Co sie tyczy starego wzornictwa jakie nakladano na poczatku
produkcji mozna jeszcze je spotkac na kombajnch z 1984r.gdyz
na samym poczatku wyprodukowano ich niewiele wg. moich
danych bedzie ich niespelna 800szt.- przyklady post 177416
oraz 280976. Warto zwrocic uwage na kombajn z postu 181235
gdyz jest to pierwszy kombajn jaki widzialem z koncowa
wersja oznaczen wypuszczony juz w 1983r. (jest to jeden z
ostatnich Z056 z roku 1983). Mozliwe ze wtedy juz
zapoczatkowano takie wzornictwo albo tez bylo ono
przeznaczone wtedy jedynie na export.
0,0,0
Re: Z056 Super
P.S. Zdjecie ktore umiesciles jest juz w poscie 98444
0,0,0
Re: Z056 Super
Zapomnieliście, że poszczególne modele różniły się lampami z przodu (kierunkowskazami i pozycyjnymi). Tutaj przedstawiam to światło w Z056/3 z 85r. Od bodajże 1987r. korpus obrócono o 180 stopni, a z tyłu pojawiło się światło STOP.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.096sec