FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #291002 / / Total number of messages: 15 / Thread View Count: 4980 / Add thread to favorites:
Jozek 291002 61 Ursus C-328 either
Ursus C-328
1961r.

Ci¹gnik w wersji lotniczej. :-D
0,0,0
Re: Ursus C-328
:-P
0,0,0
Re: Ursus C-328
:-P
0,0,0
Re: Ursus C-328
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
odmalowalbys ja Jozek jak ona wyglada:P i siwtla popraw:d i
najwazniejsze obciazniki zaloz od zts 16145:D
0,0,0
Re: Ursus C-328
Lampy w³aœnie poprawione zosta³y dzisiaj i tylny halogen
zosta³ za³o¿ony od Poloneza. Apropo malowania to ci¹gnik
bêdzie szed³ do remontu i bêdzie pomalowany na kolor NH:-P,
oczywiœcie ¿art, lepszy kolor od Fendta. ;-)

Co do obci¹zników to za³o¿e od 16245. :-D

To jest on, bo C-328, a nie C-330. :-P
0,0,0
Re: Ursus C-328
no to masz racje:d na kolor Nh nie maluj bo z daleka ktos
nie zauwarzy ze ursus i wysmieje Cie:P <lol> a i dobrze ze
poprawiles ja bo kosmetyka jest jej potrzebna:) musze kiedys
wstawic jakies male maszyny odemnie:D
0,0,0
Re: Ursus C-328
Widze ze masz tam ladny ladowacz Cyklop :-D ....czy moglbys
zrobic mu zdjecie blizej ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
£adowacz Cyklop te¿ sfotografowa³em z Zetorem 7711, postaram
siê w najbli¿szym czasie wstawiæ.
Pozdrawiam ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
sorry w ostatnim poscie znow sie pomylilem to on;)
0,0,0
Re: Ursus C-328
Fajna ta wersja lotnicza z orginalna profilowana szyb±
przedni± tego C-328 ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
Posiadam do niego tak¿e oryginaln¹ maskê, która nie zosta³a
zez³omowana, poniewa¿ le¿y na strychu. ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-328
Hej, witam! Mam proœbê o uœwiadomienie- czy c-328 robili od
1961 czy 1963? A tak¿e- mo¿e ktoœ z Przeszacownych Userów
forum posiada do odst¹pienia ³aweczkê pomocnika do c-328?
Mam nieoryginaln¹, ni¿sz¹ a siedzisko nie jest z listewek
ino p³yty (j)ebonitowej ;) Poza tym chorujê na wskaŸnik
potrójny- mój nie ma zaœlepki kontrolki migacza i "na³apa³"
trochê kurzu. Pozdrawiam i dziêki za fajne zdjêcia m.in.
"osio³ków"- tak nazywaj¹ c-328 pod Skierniewicami. ¯aden
ciapek, tylko osio³ek.
0,0,0
Re: Ursus C-328
S¹dzê, ¿e C-328 jest produkowany jest od 1961r., bo mój jest
w³aœnie z tego roku. Choæ na stronie Ursusa, w jego historii
jest napisane, ¿e produkowano go od 1963r. Nie chce mi siê w
to wierzyæ, bo u mnie wpisane wyraŸnie w dowodzie jest
C-328, 1961r. :-)
Pozdrawiam
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.134sec