FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #293249 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 431 / Add thread to favorites:
Przemek15 293249 78 Z056 Super either
Z056 Super
-
0,0,0
Re: Z056 Super
To zdjêcie pochodzi ze strony agrofoto.pl o czym doskonale
wiesz i w³aœciciel tego zdjêcia i pozosta³ych nie ¿yczy
sobie ich rozpowszechniania. Jakby chcia³ to sam by je tu
zamieœci³ lub poprosi³ kogoœ o to. A tak mamy do czynienia z
kopiowaniem zdjêæ, co nie jest zbyt dobrym postêpowaniem.
:-\
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.042sec