FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #293258 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 675 / Add thread to favorites:
Przemek15 293258 78 Z050 Super either
Z050 Super
Czy ktoœ wie co ten kombajn ma nabudowane na tylnej
os³onie??? Dodatkowy zbiornik na ziarno, a mo¿e
s³omoplewnik???
0,0,0
Re: Z050 Super
-
0,0,0
Re: Z050 Super
Ten kombajn wyposa¿ony jest w plewnik, czyli chwytacz plew
-
wykorzystywany przy zbiorach pszenicy, w celu pozyskiwania
paszy jak± s± plewy pszenne. Bardzo popularne i zazwyczaj
samodzielnie wykorzystywana opcja na Kujawach. Fabrycznie
Bizony by³y wyposazane z chwytacz plew z wyrzutnikiem na
przeczepe ci±gniêta za kombajnem, zbiorniki na plewy to
efekt inwencji posiadaczy Bizonów.

To chyba pierwszy Bizon z plewnikiem jaki tu widzia³em ;-)
0,0,0
Re: Z050 Super
Kiedyœ mieliœmy bizona od nowoœci 82r. posiada³ oryginalny
p³ocki plewnik z dmuchaw¹ napecan¹ paskiem klinowym z
odrzutnika oraz z dodatkowym zaczepem do przyczepy na plewy
kiedy ojciec odbiera³ nowego musia³ czekaæ na egzemplarz z
plewnikiem bo wtedy ma³o produkowali z plewnikami na Fp. nie
widzia³em jeszcze Bizona z fabrycznym plewnikiem
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.076sec