FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #293687 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 1169 / Add thread to favorites:
Przemek15 293687 78 Z060 Gigant either
Z060 Gigant
Lokalizacja rury wysypowej wskazuje na Z060, ale rocznik
podany przez w³aœcieciela na allegro (1981r.) wskazuje na
Z061. W koñcu s¹ na farmphoto Z061 z 1980r.!
0,0,0
Re: Z060 Gigant
Widok z przodu (bez kabiny - chyba inwencja w³aœciciela?)
0,0,0
Re: Z060 Gigant
Widok wytrz¹saczy (zgodnie z kierunkiem jazdy). Widaæ po
fartuchu, ¿e intensywnie eksploatowany.
0,0,0
Re: Z060 Gigant
Widok wytrz¹saczy (przeciwnie do kierunku jazdy). Ciekawa
perspektywa, nie ch³opaki? Podoba mi siê to nietypowe
ujêcie.
0,0,0
Re: Z060 Gigant
Silnik. SW 680 Mielec - 6 cyl.T Mia³em przyjemnoœæ pos³uchaæ
w Z083 (cichutko chodzi).
0,0,0
Re: Z060 Gigant
I ostatnia perspektywa tego wspania³ego kombajnu
0,0,0
Re: Z060 Gigant
Najwiêkszy niewypa³ FM¯ pomijaj¹c Z083.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.107sec