FarmPhoto.com - Photos 4 farmers.
T3RRA Cutta
Thread #297856 / / Total number of messages: 29 / Thread View Count: 2460 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Jozek 297856 57 Zetor 7711+"Famarol" S³upsk Z036 either
Zetor 7711+"Famarol" S³upsk Z036
Zetor 7711+Kosiarka rotacyjna "Famarol" S³upsk Z036

1990r. i 1987r.
0,0,0
Re: Zetor 7711+
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711+
[no message]
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711+
Hej Józek a kukurydze siejesz dla twoich krówek, jeœli tak
to czym j¹ wtedy kosisz i jak robisz kiszonke??
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Hej,
Nie robiê kiszonki z tej kukurydzy, tylko koszê t¹ kosiark¹
na bie¿¹co zielon¹ i siekam na takiej sieczkarni postojowej,
która jest przerobiona z rêcznej na napêd od WOM'u ci¹gnika.
Tej kukurydzy jest niewiele, bo tylko 0,3ha. Karmie ni¹
bydlaki i krowê.

Pozdrawiam :-)
0,0,0
Re: Zetor 7711+
Acha, tak sobie myœla³em bo mówi³êœ ze w pryzmach trzymasz
tylko wys³odki, a buraków ile zasia³eœ w tym roku???
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.148sec